Hlavička

Informace

Ať jste rodič, který vybírá tábor pro své dítě, nebo jste dítě, které se chce dozvědět něco o našem táboře. Jste tu správně. Tato stránka je nabytá nezbytnými informacemi, které potřebujete vědět a znát!

Hlavní náplní našeho tábora jsou celotáborové hry motivované napínavými příběhy. Na základě připraveného příběhu společně vyrážíme vstříc novým dobrodružstvím a zážitkům. Vše je umocňováno množstvím rekvizit a kostýmů, které připravujeme do celkového obrazu dané hry.

Časté dotazy

Organizátorem je zapsaný spolek Tábor, co hledá jméno (IČO: 19913249), takhle to máme v právním znění.

Z hlediska lidského je to organizátorské trio Klára Kejšarová, Jan Jakš a Adam Zach ve spolupráci s osvědčenými vedoucími.

Náš tábor je určen pro děti od 7 do 15 let. V případě zájmu a pečlivého uvážení rodičů je možné přihlásit i dítě, jemuž bude v průběhu tábora 6 let, pokud je patřičně samostatné a jste si jisti, že pobytový tábor zvládne. Stejně tak tomu je i u starších účastníků. Jsme otevřeni všem domluvám a pro starší nabízíme možnost spolupráce v rámci pozice Instruktor. Určujícím by mělo být vždy přání dítěte a jeho schopnost dodržovat Táborový řád.

Hodnoty, na kterých si zakládáme

JSME TÝM, a to nás dělá silnými! Podporujeme týmového ducha, který nás spojuje a posiluje. Naším cílem je vytvářet prostředí, kde každý účastník cítí, že je součástí skvělého týmu, který se vzájemně podporuje a dosahuje společných cílů.

BEZPEČNOST je pro nás na prvním místě a nebojte, není to jen prázdný slib. Naši kvalifikovaní zdravotníci se pečlivě starají o zdraví Vašich dětí po celou dobu trvání tábora.

PŘÁTELSTVÍ, PODPORA A ÚCTA jsou základními hodnotami, které nás v našem táboře spojují. Snažíme se pro Vaše děti být staršími přáteli. Komunikujeme s nimi srozumitelně, otevřeně a s respektem. Společně vytváříme atmosféru, ve které se každé dítě cítí přijato a podporováno.

Náš PROGRAM je postaven tak, aby každý účastník našel něco, co ho zaujme, ať už je malý nebo velký, ať má rád sportovní aktivity nebo strategické hry. Snažíme se vytvořit rozmanitou nabídku aktivit, které zohledňují různé zájmy a dovednosti našich dětí. Každý má vždy možnost objevit něco nového.

Naše ZKUŠENOSTI z pedagogických studií, řady kurzů a samozřejmě i z běžného života vnášíme do táborových aktivit. Jsme odhodláni objevovat nové možnosti a trendy, abychom dětem poskytli obohacující zážitky. Jsme hrdí na to, že můžeme dětem předat znalosti a inspirovat je k objevování a učení se nových věcí.

Storno podmínky

  1. V případě zrušení tábora v době delší než 60 dní před začátkem tábora, má rodič nárok na 100 % z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 0 %;
  2. v případě zrušení tábora v době kratší než 60 dní ale delší než 30 dní před začátkem tábora, má rodič nárok na 50 % z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 50 %;
  3. v případě zrušení pobytu v době kratší než 30 dní ale delší než 14 dní před začátkem tábora, má rodič nárok na 30 % z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 70 %;
  4. v případě zrušení pobytu v době kratší než 14 dní ale delší než 5 dní před začátkem tábora, má rodič nárok na 10 % z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 90 %;
  5. v případě zrušení pobytu v době kratší než 5 dní před začátkem tábora, nebo během tábora má rodič nárok na 0 % z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na storno poplatek ve výši 100 %.

*Omluvení účastníka je nutné provést výhradně písemnou formou, a to napsáním omluvné zprávy spolu s důvodem zrušení pobytu na e-mail info@taborcohledajmeno.cz, v případě neomluvené účasti propadá částka Táboru, co hledá jméno z. s. Pokud účastník odjede z tábora dříve, a to na žádost rodičů, pořadatel tábora zbytek částky nevrací. Vše je samozřejmě na individuální dohodě s pořadatelem tábora, například jde zařídit náhrada účastníka, kterého sami seženete, nebo Vám se sháněním pomůžeme my.

**Bohužel, krátce před táborem jsou uhrazené veškeré poplatky za tábořiště, nakoupený provozní materiál dle počtu účastníků objednané potraviny atd., tudíž pokud bychom vraceli celé částky za pobyt letního dětského tábora, dostali bychom se do ztráty, která by měla přímý vliv na průběh našeho tábora.

Nedokážeme ovlivnit zdraví přihlášených dětí ani jiné okolnosti. Maximálně se však pokoušíme vyjít vstříc rodičům a především dětem, pro které tábory děláme.

Tábor, co hledá jméno z.s.

Pořádáme letní pobytový tábor pro děti od 7 do 15 let, ze kterého si odvezete nezapomenutelné zážitky.

Kontaktní údaje